Klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie.

Informatie voor patiënten
Op de site defysiotherapeut.com staat informatie voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen.

U kunt telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. U kan hiervoor contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting.