Extended Scope

De Extended Scope fysiotherapeut is geschoold om patiënten met klachten over het bewegend disfunctioneren die mogelijk buiten het indicatiegebied van de fysiotherapie liggen, adequaat te kunnen verwijzen (via de huisarts) voor aanvullende medische beeldvorming of aanvullend medisch-specialistisch onderzoek. 

De verwachting is dat Extended Scope fysiotherapeuten in de toekomst meer bevoegdheden krijgen op onderzoek en behandelmogelijkheden van het bewegingsapparaat. In landen zoals Canada, Engeland en Australië zijn deze bevoegdheden reeds doorgevoerd. Hierdoor wordt de zorg goedkoper en efficiënter ingericht.

Op dit moment is de benodigde wetswijziging nog niet doorgevoerd in Nederland. Wel kan een Extended Scope fysiotherapeut een onderbouwd advies aan de huisarts voorleggen. Dit advies heeft betrekking tot aanvullend onderzoek en doorverwijzing naar de tweede lijn.