Manuele therapie

Manueel therapeuten hebben een masteropleiding gevolgd na de opleiding fysiotherapie. De manueel therapeut stelt op basis van wetenschappelijke informatie hypotheses op voor de oorzaak van de klachten en zal deze vervolgens onderzoeken. Daarna kan een gericht behandelplan opgesteld worden met vaak als doel de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding en -bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

 

Men kan een manueel therapeut onder andere consulteren vanwege hoofdpijn, nekklachten of lage rugpijn. De behandeling bestaat naast mobilisatie en manipulatie (of ook wel het bekende 'kraken') van gewrichten tevens uit het geven van instructies en adviezen.